Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Работна среща с директори на училища от област Монтана

Екип на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проведе работна среща с директори на училища от област Монтана. Срещата се проведе на 28 ноември 2014 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана. Заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Валери Стоянов разговаря с представители на регионалния инспекторат по образование, средните и професионални училища и гимназии от област Монтана. Домакин на събитието бе заместник областният управител г-н Владимир Теофилов.

В началото на месец ноември в региона е проведено анкетно проучване сред учениците от всички средни и професионални училища. Основният фокус на изследването е насочен към интереса на младите хора да продължат образованието си във висше учебно заведение и към специалностите, които биха избрали. Резултатите от проучването сочат, че 95 ℅ от анкетираните биха продължили обучението си в Монтана, при наличието на подобна възможност. Специалностите, към които учениците проявяват най-голям интерес са: Туризъм, Информатика и информационни технологии, Архитектура, Право, Психология, Мода и мениджмънт на модата, Защита на националната сигурност.

Варненският свободен университет има готовност да предложи гъвкави форми на обучение в бакалавърски и магистърски програми, адаптирани към потребностите на жителите на региона, каквато е дистанционната форма на обучение, сподели заместник ректорът проф. д-р Валери Стоянов.  В ход е подготовката на специална информационна кампания, която да представи предимствата на дистанционната форма на обучение с цел стимулиране на младите хора да продължат образованието си без да се налага да напускат родните си места.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия