Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Майсторски клас GameDevelopment@VFU – съветите на специалистите

Повдигаме леко завесата за всички, не успели да присъстват на майсторския ни клас GameDevelopment@VFU” за разработчици на компютърни игри през уикенда. Кай Розенкранц и Майкъл Ходж - лектори на събитието споделиха в специално интервю част от своите съвети, насоки и препоръки за успех.

Майсторски клас „GameDevelopment@VFU” за разработчици на компютърни игри се проведе от 14 до 16 ноември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.  Събитието е организирано от катедра „Информатика“ и е част от богатата програма на международната академия „Знание и иновации“. Майсторският клас се провежда в изпълнение на проект „Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета Ковънтри” BG051PO001-7.0.07-0131-C0001, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси и съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Сред темите на майсторския клас бяха предприемачество в областта на разработката на компютърни игри, подходи към дизайна на игрите, създаване на интерактивна музика и още споделен опит от лекторите - Михаел Хоге, Кай Розенкранц и Стоян Илчев.

Участниците в събитието се запознаха и с възможностите, които предлага университета за обучение в магистърската програма  „Компютърни игри и анимация“. Лекторите дадоха висока оценка за програмата и направиха някои предложения за нейното усъвършенстване с цел адаптиране към специфичните изисквания на бизнеса в областта на разработка на компютърни игри. Самите те ще бъдат сред партньорите в реализиране на обучението.

Повдигаме леко завесата за всички, не успели да присъстват на майсторския ни клас GameDevelopment@VFU” за разработчици на компютърни игри през уикенда. Кай Розенкранц и Майкъл Ходж - лектори на събитието споделиха в специално интервю част от своите съвети, насоки и препоръки за успех.

 

 

Съпътстващо събитие към майсторския клас беше състезанието за компютърни игри Game Hour с участието на над 80 разработчици, което се проведе през уикенда.

Има два типа хора - едните са запалени геймъри и вярват, че добрите игри развиват ума, рефлексите и креативността, другите отричат игрите и ги заклеймяват като нещо лошо. Вие към кои принадлежите?

Вижте още от съветите на специалистите, които взеха участие в майсторския клас GameDevelopment@VFU - този път на български:

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия