Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет – партньор в едно от най-авторитетните проучвания за професионална реализация и образование

За трета поредна година Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ се включва в ежегодната студентска анкета Trendence Graduate Barometer 2015 – European Edition.

В проучването участват повече от 1000 европейски висши училища, което го определя като най-разпространената европейска анкета за професионална реализация и образование. Анкетата събира мнения на студенти от цяла Европа и проучва разликите и приликите между отделните страни.  Тя се попълва лесно и бързо в електронен вариант и включва въпроси, свързани със степента на удовлетвореност на студентите от обучението и очакванията им за бъдеща професионална реализация.

Резултатите от миналогодишното проучване, можете да видите тук.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия