Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Престижните знаци на Европейската комисия ECTS Label и DS Label бяха връчени на Варненския свободен университет на официално церемония в Благоевград

Знаците на Европейската комисия за качество ECTS Label и DS Label бяха връчени на официална церемония от Главния секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси. От името на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ сертификатът прие заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Валери Стоянов, който представи кандидатурата на университета и ползите от престижните знаци.

От 15-ти до 17-ти октомври, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе семинар за обучение на бенефициентите по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 (КД1): „Мобилност“, сектор „Висше образование“ и информационен ден, посветен на международното измерение на програма „Еразъм+“, в Университетския център "Бачиново" в Благоевград.

В срещата участваха 80 представители на българските висши училища, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. На участниците бяха представени правилата, свързани с организиране и администриране на проекти по КД1, сектор „Висше образование“, финансирани за академичната 2014/2015 година. Като част от програмата бяха включени: практическо обучение за използването на нови софтуерни продукти, предоставени от Европейската комисия и обучение за изготвянето на крайните отчети за академичната 2013/2014г.

На участниците беше представена информация за международното измерение на програма „Еразъм+“ и възможностите за кандидатстване в проекти, насочени към висшето образование за академичната 2015/2016 г. Бяха представени и  възможностите за мобилности в целия свят, които програма „Еразъм+” предоставя, както и възможностите в рамките на програма „Темпус“ и дейности „Жан Моне“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия