Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти на Варненския свободен университет и Технологичния университет в Делфт се включиха в инициативата „Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще“

                За трета поредна година студенти от Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” работят по проблеми на бреговото инженерство заедно с холандските си колеги от Технологичния университет в гр.Делфт.

                „Дни на бреговото инженерство и архитектурното многообразие на водния фронт в урбанизираните територии” бяха проведени от 3 до 15 октомври във Варненския свободен университет. Проявата е част от инициативите на Архитектурния факултет под мотото „Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще”. В програмата на събитието, проведено по идея на катедра “Архитектура и урбанистика“ и катедра “Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненския свободен университет се включиха Технологичния университет в Делфт, Нидерландия и фирма „Ван Оорд“, Констанца, Румъния. Началото на инициативата е поставено през 2012 г., а това е третата поредна работна среща в рамките на сътрудничеството между Архитектурния факултет и чуждестранните партньори.

                Дните на бреговото инженерство бяха открити с публична лекции на проф. Хенк Ян Ферхаген, преподавател от Технологическия университет в Делфт, Нидерландия на тема „Холандски подход за справяне с последствията от проливните дъждове”. Презентация на тема „Удължаване на вълнолома и рехабилитация на бреговите зони на град Констанца, Румъния” представи инж. Боян Савов,ръководител на инженерния отдел в офиса на фирма „Ван Оорд“ в Констанца.

                Двамата лектори са добре познати на академичната общност на Варненския свободен университет и специалистите от практиката от традиционните публични лекции, проведени в последните три години. 

                Представените в рамките на форума теми предизвикаха интереса на присъстващите преподаватели, представители на бизнеса и местната власт и станаха основа за провеждането на дискусия по актуалните проблеми на крайбрежните зони на Варна, свързани с наводненията, свлачищата и други въздействия на водния фронт върху урбанизираните територии.

      По инициатива на проф. Ферхаген за първи път в страната бе проведен майсторски клас по брегово инженерство. В него се включиха 25 участници - студенти, възпитаници на Архитектурния факултет и специалисти от практиката, които получиха сертификати за участие лично от проф. Ферхаген.

       В рамките на дните на бреговото инженерство се проведе и студентска практика по брегово инженерство, която е традиционна в сътрудничеството между Архитектурния факултет и Технологичния университет в Делфт. Практиката дава на възможност на студентите на Варненския свободен университет да работят съвместно с холандските си колеги по конкретни практически задачи, свързани със събиране на информация за крайбрежната среда и използването на данните в реални проекти.

                В продължение на шест дни участниците в практиката работиха по поставени задачи за конкретни обекти – марината и плажната ивица пред хотелите „Делфин“ и „Рубин“ в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ и част от плажната ивица в кв. Аспарухово. В последния ден те обобщиха и представиха резултатите пред своите ръководители и представители на заинтересовани инвеститори.

                Тази година в групата на холандските студенти проф. Ферхаген включва и двама дипломанти от специалност „Архитектура“ на Технологичния университет в Делфт. По този начин се разширява периметъра на сътрудничество между двата университета в посока подпомагане на дипломантите при избора на теми и събирането на материали за дипломни работи. В организираната в края на дните на бреговото инженерство студентска работилница под мотото „Заедно можем повече” екип от преподаватели и студенти проучиха обекти от бреговата зона на Варна, подходящи за разработка на дипломни работи. Те посетиха редица туристически и исторически обекти, административни структури, архитектурни бюра и Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна.

                Дните на бреговото инженерство и архитектура обединиха усилията студенти от Архитектурния факултет на Варненския свободен университет и холандските им колеги от Технологичния университет в Делфт и техните ръководители и им дадоха възможност да обменят знания, опит и идеи и да създадат нови професионални и лични контакти. Този вид сътрудничество е пример за интернационализация на образователния процес, едно от приоритетните направления в стратегията за развитие на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Събитието фокусира вниманието на учени, специалисти, представители на местната власт и бизнеса към проблемите на крайбрежните зони на Варна за намиране на решения и реализиране на целите за устойчиво развитие на района в съответствие със съвременните тенденции в строителството и архитектурата.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия