За ВСУ "Черноризец Храбър"

Администрацията в подкрепа на държавното управление, бизнеса и гражданското общество

Двудневен майсторски клас „Администрацията в подкрепа на държавното управление, бизнеса и гражданското общество“, се проведе на 28-ми и 29-ти септември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Събитието бе водено от проф. Алън Розенбаум -     президент на Американската  асоциация по публична администрация, директор на Института по публична администрация и публични услуги към Международния университет във Флорида и председател на Международната комисия за акредитация на програмите по публична администрация. В него взеха участие студенти, докторанти и възпитаници на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и работещи в областта на публичната администрация, бизнеса и неправителствения сектор.

В рамките на форума чрез интерактивни модели на работа проф. Розенбаум представи пред участниците актуални теми, свързани с  предизвикателствата и постиженията на новия публичен мениджмънт в държавното управление и бизнеса, ролята на гражданското общество и децентрализацията и местното самоуправление.

Участниците имаха възможност да се запознаят с американските практики в реализирането на административни реформи.

Проведеният практико-приложен форум има за цел да стимулира обществена дискусия, която да допринесе за по-доброто взаимодействие между трите сектора и да стимулира партньорството им с образователните институции, който подготвят кадри за техните потребности.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия