За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет е единственият в България с договор за сътрудничество с един от най-престижните университети в Мароко - „Хасан II“

Президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова и Президентът на университета Хасан II в Казабланка, Мароко, Идрис Мансури подписаха споразумение за сътрудничество.

Варненският свободен университет е единственият университет в България, който подписва договор с университета Хасан II – един от най-престижните университети в Мароко. Това не само ще обогати динамиката на сътрудничество между двете институции, но и ще даде възможност на студенти от Мароко да се възползват от образователния продукт на Варненския свободен университет.

Споразумението се подписва за период от пет години. По силата му, двата университета ще извършват обмен на студенти, преподаватели и изследователи и ще си сътрудничат по въпроси, касаещи образованието и научните изследвания в областта на технологиите, управлението на бизнеса и др. Споразумението предвижда и работа по съвместни проекти.

Университетът Хасан II в Казабланка е държавен университет, създаден през 1975 г. В него се обучават 29 000 студенти  което го прави третият по големина университет в Мароко. Във висшето училище работят над 1000 преподаватели. Институцията предлага образователни продукти, обхващащи няколко ключови области: икономика, управление, правни изследвания, технологии, инженерни науки, медицина, изкуства и др.

Осъществяването на успешно академично партньорство е част от стратегията за интернационализация на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и един от успешните модели за създаване на международно конвертируем образователен продукт. Варненският свободен университет разшири своя обхват на сътрудничество с подписването на споразумения с образователни институции от цял свят, уреждащи обмяната на студенти и преподаватели. Университетът има програми за обмен с, както с университети от Европа, така и с висши училища от Китай, Корея, Тайланд, Индонезия, Мароко и Русия.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия