Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

За шеста поредна година Варненският свободен университет събира русисти от цял свят в Лятна школа

За шеста поредна година Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е домакин на Международна лятна квалификационна школа «Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд». Тазгодишното издание на форума е посветено на 5-годишнината от създаването на Руския център на университета.

С изложба посветена на тази годишнина ще бъде даден и официалният старт на събитието. Изложбата „Русский центр Варненского свободного университета - 5 лет  в мире Русского мира“ ще бъде открита на 18 август  (понеделник) от 16:00 часа в университетския руски център.

От 18-ти до 23-ти август 2014 г. във Варненския свободен университет заедно ще се обучават студенти-русисти от 13 университета. Проектът е уникален със своята насоченост към студенти - бъдещи преподаватели по руски език като чужд и с това, че реализира идеята за съвместна квалификационна дейност на Руските центрове в редица европейски и азиатски държави. Участници в школата са 60 студенти от 10 държави. Тази година за първи път в школата на Руския център на Варненския свободен университет има участници и от Азия.

Основната тема на школата е използването на съвременните педагогически технологии в обучението по руски език като чужд. Програмата включва представяне на иновативни техники, интернет, лингвистичен и дидактически аспект на преподаването, театрални технологии, методически особености на обучението по бизнес-руски, особености на началния етап на обучение, трудните теми на руската граматика и приказката в часовете по руски език.

Срещата на поколенията преподаватели е традиционна за квалификационната школа. Новост в програмата е нестандартната форма на провеждане на майсторските класове на изявени български учители-русисти с дългогодишен опит в преподаването на руски език в различни степени на обучение – от детската градина до гимназиалния курс. Моделът „въртележка“ ще пренесе участниците в три приказни царства, а опитните учители ще споделят знанията си, ще разкажат колко е важно да увлечеш учениците, ще покажат на начинаещите си колеги как езикът може да се преподава творчески, увлекателно и забавно.

Богатата програма на школата предвижда кръгли маси, лекции, майсторски класове и семинари с участието на преподаватели от Института за руски език и култура на Санкт-Петербургския държавен университет, Руския държавен педагогически университет „А. Херцен“ (гр. Санкт Петербург) и известни български специалисти.

„Продължаваме да изненадваме участниците с нови форми и нови идеи. И тази година ще се проведе Звездна нощ на русистите. На участниците ще бъде предоставена голямата сцена в парка на Варненския свободен университет за провеждането на вечерни творчески майсторски класове, посветени на театралните технологии и езика на руските песни. Специално за школата учениците от детската театрална студия „Синята птица“ при СОУ „Гео Милев“ (Варна) ще представят своя нов спектакъл „Надо же умнеть помаленьку“, сподели проф. д-р Галина Шамонина - ръководител на проекта и директор на Руския център на Варненския свободен университет.

Събитието се провежда с подкрепата на фондация «Русский мир». Международната квалификационна школа на Варненския свободен университет е едно от най-значимите събития в областта на обучението по руски език на територията на България, насочено към повишаване на методическата подготовка на младите хора на прага на тяхната професионална реализация като учители. Доказателство за това е и присъствието на изпълнителния директор на фондация „Русский мир“ Владимир Вячеславович Кочин.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия