За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет е домакин на партньорска среща по проект „Университети – компании – краудсорсинг“

Партньорска среща по проект "Университети - компании- краудсоурсинг" (UC-CROWD) се провежда във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 24 и 25 юни 2014 г. Проектът е свързан с използването на краудсорсинг модела в сферата на енергетиката и образованието и се осъществява с подкрепата на програма "Учене през целия живот". На срещата присъстват представители на партньорски организации от SCTE – Университета на Лисабон в Португалия и Академията за хуманитарни науки и икономика в полския град Лодз.

Участниците в срещата ще разгледат разработената от водещата организация от Португалия платформа за краудсорсинг, чрез която ще се насърчи сътрудничеството между фирмите и висшите училища в областта на енергетиката. Акцентът е поставен върху енергоспесяващите технологии с цел решаване на реални проблеми.

Създадената платформа представлява иновационен педагогически инструмент, свързващ фирми и висши училища, който ще създаде добавена стойност за всички заинтересовани страни. Платформата ще обедини интересите, мненията и резултатите от съвместната работа на всички партньори. Проектът ще създаде полезен инструмент, не само за участващите партньорски организации, но и за всички европейски страни. Той може да бъде определен като сериозна крачка в развитието на комуникацията и сътрудничеството между висшите училища и бизнеса.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия