За ВСУ "Черноризец Храбър"

Лятната научна сесия на Юридическия факултет е израз на основните приоритети на Варненския свободен университет.

С едноминутно мълчание в памет на жертвите от наводненията във варненския квартал „Аспарухово“ започна работата си Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В рамките на форума за психология, право и охрана са предвидени три международни конференции и три майсторски класа:

Тринадесета научна конференция „Приложна психология: възможности и перспективи”, която ще се проведе от 20 до 22 юни, Научната конференция „Правото между традиции и модерност“, която се провежда днес и научната конференция „Политики и практики за сигурност“,предвидена за 21 юни. Трите майсторски класа включват темите „Русия в глобалната политика”, „Психология на общностите“ и „Съдебна експертология“, а лекторите в тях - проф. д-р Андрей Загорский, проф. Дъглас Пъркинс и проф. д.ю.н. Елена Россинская са сред светилата в съответните области.

 

Акцентът в научните дискусии са новите предизвикателства пред психологията, правото и сигурността. Конференцията по психология се провежда за тринадесети път и е единственият ежегоден форум на българските психолози. Тя се утвърди като най-мащабния и авторитетен научен форум от подобен род в България.

 

Трите конференции дават възможност за обмен на идеи и визии по важни аспекти на психологията, правото и сигурността и утвърждават ролята на Варненския свободен университет като водещ изследователски център. 

 

„За пръв път в историята на лятната научна сесия на Юридическия факултет са включени три научни конференции и три майсторски класа. Това не е случайно. То съответства на основните приоритети, които Варненският свободен университет си е поставил, а именно развитие на научно-изследователската дейност и включване на резултатите от нея в учебния процес, посочи в приветствените си думи при откриване на сесията ректорът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.пс.н. Галя Герчева. Тя припомни, че университетът е единственият в България, който е удостоен с логото за човешки ресурси на Европейската комисия за високи постижения в научно-изследователската дейност. „Другият приоритет, изразен и с днешната лятна научна сесия е интернационализацията на научно-изследователската и учебната дейност посредством развитието и разширяването на връзките ни с международни партньори, посочи още проф. Герчева.

В рамките на лятната научна сесия ще бъдат представени над 100 научни доклада по темите психология, право и сигурност. В нея участват учени и експерти от България, Русия, Украйна, Македония и Съединените американски щати.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия