За ВСУ "Черноризец Храбър"

Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева беше на работно посещение в Университета Лихтенщайн във Вадуц

В рамките на посещението си Княжество Лихтенщайн проф. Герчева и ръководителят на катедра „Архитектура и урбаниктика“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ чл. кор. проф. д.а.н. Атанас Ковачев се срещнаха с г-н Клаус Нешер – ректор на Университета във Вадуц и инж. арх. Хуго Дворжак – директор на Института по архитектура и планиране. Двамата представиха Варненския свободен университет, специфичните особености в работата на Архитектурния факултет и активностите на студентите, докторантите и преподавателите. Беше поставен акцент върху възможностите, които Варненският свободен университет предлага за съвместна работа и партньорство на различни нива между двете висши училища.

Домакините от Университета Лихтенщайн не скриха интереса си към формите на сътрудничество в рамките на програма „Еразъм +“ и други европейски програми. Те изразиха желанието си да посетят Варненския свободен университет, за да се запознаят отблизо с базата и възможностите, които българският университет предлага. Екипи на двата университета започват работа по подготовката на Меморандум за партньорство.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия