За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира майсторският клас „Русия в глобалната политика“

В рамките на пет дни от 16-ти до 20-ти юни студенти и гости на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще анализират най-актуалната и динамично развиваща се зона на глобално и регионално противоборство – Русия и постсъветското пространство.  Майсторският клас „Русия в глобалната политика” е организиран от Варненския свободен университет в партньорство Руската академия на науките (РАН), лектор в него е проф. д-р Андрей Загорский от Института за международна икономика и международни отношения на РАН.

Проф. д-р Андрей Загорский e завеждащ отдел „Разоръжаване и регулиране на конфликти” към Центъра за международна безопасност в Института по световна икономика и международни отношения и професор в катедрата по история на международните отношения и външната политика на Русия на Московския държавен институт по международни отношения.

Сферата на научните му интереси включва теми като приложен външнополитически анализ, европейска безопасност, международни отношения в постсъветското пространство, контрол над въоръженията, теория и практика на международните преговори и регулиране на конфликти.

Участниците в майсторския клас „Русия в глобалната политика” ще се запознаят с основните характеристики и механизмите, които формират политическите конфигурации след края на Студената война. Ще анализират военно-политическите и икономически процеси в Русия и глобалния свят и ще коментират особеностите на евразийския регион и алтернативите за развитието му в контекста на глобалните и регионални предизвикателства.

Няколко са основните акценти, очертани от лектора проф. Загорский. В първия ден на майсторския клас руският учен ще запознае аудиторията с новия световен ред през призмата на руската външнополитическа доктрина и ще коментира еволюцията на руската политика в отношенията с евроатлантическата общност. За втория ден от форума са предвидени теми свързани с политиката на Русия по отношение на Европейския съюз, НАТО и Съединените американски щати.

Сред другите теми, с които ще се запознаят участниците са Русия в системата на европейската сигурност; Евразийският съюз; Русия и Китай и Самотният странник: Амбиция и реалност в политиката на Русия. 

В петък, в рамките на лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет, е предвиден и пленарен доклад на проф. Андрей Загорски на тема: „Съотношение на принципите за териториална цялост и самоопределяне  на народите в контекста на европейската сигурност“.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия