За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет – домакин на Международна научна конференция на младите изследователи

Международна научна конференция на младите изследователи „Черноморският регион – регионални и глобални предизвикателства” се проведе на 12 юни във Варненския свободен университет. В пленарния доклад на проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова бяха представени международните аспекти на взаимодействието на държавите от Черноморския регион и отражението им върху формирането на външно политическите и икономически приоритети на Република България.

В традиционната конференция взеха участие асистенти и докторанти от водещи университети в страната и представители на Българската академия на науките. Участниците дискутираха институционални и пазарни аспекти на финансовата интеграция в Черноморския регион и европейския контекст на конкурентоспособността на региона. Участниците коментираха влиянието на демократичните трансформационни процеси върху конфликтността и перспективите за сътрудничество между държавите в Черноморския регион. Изтъкната беше ролята на Европейския съюз за развитие на сътрудничеството в региона в икономиката, екологията и енергетиката.

Резултатите от конференцията допълват изследователския интерес на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” в черноморската проблематика и подкрепата за младите изследователи като част от стратегическата визия на висшето училище.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия