За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет е сред седемте институции включени в Националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти

Със заповед на министъра на образованието проф. д-р Анелия Клисарова Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е включен в Националния списък на научноизследователските организации със седалище в Република България, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти.

В списъка от 7 институции са включени още Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, Медицинският университет в София, Институтът за изследване на изкуствата към БАН, Аграрният университет в Пловдив, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Университетът за национално и световно стопанство.

Изискванията за включване в списъка са свързани с легитимността на институциите, наличието на материална база, научен потенциал и финансови средства за извършване на научни изследвания, както и опит в международното научно сътрудничество чрез успешно разработени международни научни проекти

С настоящата заповед на министъра на образованието и науката Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е сертифициран за втори път.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия