За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти от катедра „Строителство на сгради и съоръжения” участваха в Студентска научна конференция

         Студенти от катедра „Строителство на сгради и съоръжения” на Варненския свободен университет участваха в Първата студентска научна конференция на тема „Икономическото състояние на България и тенденции за развитие“. Домакин на форумабе Икономическият университет (ИУ) във Варна. Проявата е организирана от Студентския съвет на ИУ, съвместно с Националното представителство на студентските съвети в България. В нея взеха участие студенти от трите варненски университета - Икономически университет, Технически университет и Варненски свободен университет, които представиха своите доклади по проблемите на икономическото състояние на България.

         Представителите на Варненския свободен университет – второкурсникът Тунджай Исмаилов и третокурсникът Здравко Димитров от специалност „Строителство на сгради и съоръжения” представиха доклади на тема „Икономическото състояние на България и тенденциите за развитие в архитектурата, строителството и геодезията“. За своето представяне двамата получиха грамоти за 1-во място и 2-ро място. Участието в конференцията  даде възможност на студентите за реална изява в извънаудиторна среда, в която да съпоставят своите знания и постижения, с тези на други млади хора, да обменят изследователски и професионални идеи, да развият своите умения за презентиране и участие в дискусии.

 by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия