За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти на работно посещение в Девня цимент

50 студенти от специалностите "Архитектура" и "Строителство на сгради и съоръжения" и техни преподаватели проведоха работно посещение в циментовия  завод в гр. Девня, собственост на Италчементи Груп. Компанията е най-големият производител на цимент в България, с годишен производствен капацитет от 2.5 милиона тона и осигурява над 500 работни места. 

Групата студенти и преподаватели от Варненския свободен университет разгледаха производствените мощности, запознаха се с опита, работния процес и атмосферата в компанията. Те получиха информация за иновативните продукти на Ителчементи и тяхното приложение и разговаряха с представители на ръководството на завода.

Посещението е част от инициативата "Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще", която създава широка платформа за обмен на идеи и добри практики между студенти и представители на бизнеса от различни области.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия