За ВСУ "Черноризец Храбър"

Майсторският клас „Бизнеслидерство и предприемачество“ - широка платформа за обмен на идеи и добри практики

„Успехът зависи само от вас“ – с тези думи проф. Джордж Вредевел от университета в Синсинати откри Майсторския клас „Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики“.

В рамките на 3 дни - от 9-ти до 11 май представители на бизнеса и експерти от САЩ и България ще представят новаторски и утвърдени добри практики, които дават възможност на компаниите да се развиват  и да успеят в сложната и бързо променяща се конкурентна среда.

Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева пожела успех на участниците във форума като подчерта, че станалите традиционни майсторски класове са поредното доказателство за амбициите на академичния състав на университета да работи за високото качество на професионалната подготовка на студентите.

Този майсторски клас продължава да прилага една много успешна формула, сподели доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“ и организатор на събитието. Сред преимуществата на майсторския клас доц. Танкова посочи прилагането на интердисциплинарен подход, интерактивни форми на обучение и, не на последно място, аудиторията от студенти, експерти и професионалисти в различни области.

Нестандартното решение в Майстроския клас да участват както студенти, така и представители на бизнеса, създава една широка платформа за обмен на идеи и споделяне на успешни практики в областта на бизнеслидерството и предприемачеството.

По време срещата си с академичното ръководство на Варненския свободен университет американските лектори проф. Джордж Вредевелд , проф. Ричард Магдоналд и Джийн Лаутербах, споделиха впечатленията си от университета и добрата оргаизация на събитието.

Президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“  проф. д.ик.н. Анна Недялкова приветства гостите с добре дошли и благодари за участието им в майсторския клас, като подчерта полезността на споделения от тях опит в период на сериозни трансформации за висшето образование и ориентирането на Варненския свободен университет в посока интернационализация и активен международен обмен.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия