Отдел „Международна дейност и проекти“

Сектор „Международна дейност“


 Сектор „Международна дейност“ в отдел „Международна дейност и проекти“  установява, развива и поддържа международното сътрудничество на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с чуждестранни образователни и научно-изследователски институции, агенции, асоциации и други видове международни организации. Основно направление в международната дейност на ВСУ е трансферът на знания, опит и иновации, придобити от участие в европейски проекти в областта на дигиталните технологии, предприемачеството, електронните услуги за гражданите и подготовка на административен капацитет за проектно управление и работа в мрежи чрез взаимодействие с чуждестранни партньори в сферата на образованието и бизнеса.

 

Интернационализацията на образователния и научен продукт е основна стратегическа цел на ВСУ „Черноризец Храбър“. Работата с водещи международни структури е един от приоритетите на висшето училище наред с предлагането на международно конвертируем академичен продукт.

 

Университетът поддържа дългогодишни партньорски отношения с университети в Европа, Америка, Азия и Африка. Пълният списък са партньорските университети на ВСУ„Черноризец Храбър“, можете да видите тук

         

   

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е член на Европейската асоциация на университетите (EUA), член в мрежата EMUNI, член в мрежата на Черноморските университети (Black Sea Universities Network), член в международната мрежа за изследователи EURAXESS, партньор в съвместния проект с фонд "Русский Мир" за откриване на първия Руски център на Балканите в университета.