Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Контакти


Кандидатстудентски прием:
тел.: 052/355-106; email: priem@vfu.bg, marketing@vfu.bg
Допълнителна информация

Експерт "Връзки с обществеността":
Десислава Тончева
тел.: 052/359-643; email: desislava.toncheva@vfu.bg

Студентски съвет:
тел.: 052/359-622; email: sc@vfu.bg

Секретар „Работа със студенти“
ас. Мария П. Петрова
Тел. 052/359 627; email: mariya.p.petrova@abv.bg
https://www.facebook.com/students.vfu/

Фронт офис:
Сектор "Студенти"
тел.: 052/359-625; email: student@vfu.bg

Сектор "Магистърски програми"
e-mail: nevena.atanasova@vfu.bg
тел.: 052/359-525, 052/359-640;

Сектор "Дипломиране и сертифициране"
тел.: 052/359-639; email: sektor_ds@abv.bg

Университетски център за подготовка на докторанти:
тел.: 052/359-609; email: vfudoctors@gmail.com

Факултет "Международна икономика и администрация":
Административен секретар: Красимира Манасиева
тел.: 052/359-564; email: krasimira_manasieva@abv.bg
Допълнителна информация

Юридически факултет:
Административен секретар: Милена Иванова
тел.: 052/359-555; email: uf_vfu@abv.bg
Допълнителна информация

Архитектурен факултет:
Административен секретар: инж. Десислава Дерибеева
тел.: 052/359-591; email: as@vfu.bg
Допълнителна информация

Дистанционно обучение:
Инспектор: Тихомир Колев
Технически организатор: Росица Пеева
тел.: 052/359-631; мобилен тел.: 0878-350-134 ; email: do@vfu.bg
Допълнителна информация

Департамент "Чуждоезиково обучение":
Технически сътрудник: инж. Благомира Табакова
тел.: 052/359-593; email: dceo_vfu@abv.bg
Допълнителна информация

Руски център:
Технически организатор: Мариела Желязкова
тел.: 052/359-636; email: russiancentre@abv.bg
Допълнителна информация

Филиал Смолян:
Директор: д-р Анелия Пържанова
тел.: +359 301 67 762; email: filial.sm@vfu.bg
Невена Попова
тел.: 0301/67-761; email: filial.sm@vfu.bg

Адрес:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Намира се в
к.к. Чайка, Варна, България, 9007,.
Телефон: 052/355-106
logo vfu,logo,vsu,vfu,всу,всу лого,лого,лого на варненски свободен университет Черноризец ХрабърВижте Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" на по-голяма карта