Защита на данните
Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

Преподаватели

Преподавател Сл. телефон Кабинет
доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова 052 /359 621 А-226
проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев 052 /359 587 А-235
доц. д-р инж. Росица Веселинова Петкова-Слипец 052 /359 588 А-238
доц. д-р Татяна Стоянова Стоянова 052 /359 626 409
доц. д-р инж. Александър Николов Киров   А-115
доц. д-р инж. Янко Златанов Милев   А-241
доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова   А-243
доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров 052 /359 582 А-234
доц. д-р Галина Димова Тодорова   А-115
доц. д-р инж. Дария Милчева Михалева 052 /359 588 А-238
доц. д-р инж. Иван Желев Павлов 052 /359 588 А-238
доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиевa   А-243
доц. инж. Иван Василев Попов 052 /359 633 А-413
гл. ас. д-р Наташа Стефанова Бакларова   А-241
ас. инж. Николай Ангелов Кузманов   А-241
ас. инж, Тихомира Николова Кордон   А-239
проф. д-р инж. Петър Стайков Стайков   А-239
проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов 052 /359 588 А-238
проф. д.т.н. инж. Иван Славейков Антонов   А-239
проф. д-р инж. Веселин Димитров Пейчев 052 /359 641 А-242
проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев 052 /359 641 А-242
проф. д.т.н. инж. Димитър Иванов Димитров 052 /359 641 А-242
доц. д-р инж. Тинко Борисов Бобев   А-239
доц. д-р инж. Юрий Иванов Дачев 052 /359 641 А-242
доц. д-р инж. Симеон Стоянов Радулов   А-243
доц. д-р инж. Валентин Любенов Манчев   А-242
д-р инж. Стефка Георгиева Кантурска   А-243
д-р инж. Али Джавид Чакър   А-239
д-р инж. Станимир Димитров Димитров   А-239
инж. Илиян Стоянов Костадинов   А-239
инж. Румен Томов Тонев   А-239