Защита на данните
Катедра "Сигурност и безопасност"

Проекти

Проекти на катедра "Сигурност и безопасност" по линия на Европейския съюз:

  1. Проект "Подготовка на обучители на населението в Родопския трансграничен район за действия в случай на горски пожари"
    Целта на проекта е на базата на вече създадените доброволни формирования в областта да се привлекат и обучат лица- обучители на населението за действия в условията на бедствие и извънредни ситуации.
    Партньори по проекта са Регионално звено Пожарна безопасност и защита на населението гр. Смолян; Областна администрация – Смолян, Държавни и общински училища в Смолянска област.
  2. Проект "Картографиране на риска от природни бедствия, предизвикващи свлачища и замърсявания на вътрешни води в района на Черноморското крайбрежие на България и Румъния"
    Целта на проекта е да се диагностицира състоянието на прилежащата крайбрежна зона на територията на Североизточна България и Югоизточна Румъния чрез събиране на информация и изследване на опасността от свлачища и замърсявания на крайбрежната ивица на Черноморското крайбрежие на България и Румъния.
    Партньори по проекта са ВСУ "Черноризиц Храбър", ВВМУ-Варна, Морска администрация- Варна, Компания "Мирамар" – Холандия, Свободен университет в Амстердам - Холандия.