Защита на данните
Катедра "Сигурност и безопасност"

Преподаватели

ПРЕПОДАВАТЕЛ Кабинет Служебен телефон
 
1 проф. д-р Петър Георгиев Христов В- 5 052/ 359 557
2 доц. д-р Валентин Димитров Тодоров В - 6 052/ 359 563
3 проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов Г -2  
4 проф. д-р Валери Христов Христов  В - 3 052/ 359 559
5 доц. д-р Евгени Младенов Гавраилов  В - 4 052/ 359 605
6 доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев А 308  
7 доц. д-р Огнян Василев Къчев УСК  052/ 359 635
8 доц.  д-р Галина Великова Милева В- 3 052/ 359 559
9 доц. д-р  Станислава Ивова Минева В- 3 052/ 359 559
10 доц. д-р Анелия Тодорова Ненова В - 2 052/ 359 558
11 доц. д-р Мария Димитрова Лечева В - 2 052/ 359 558
12 доц на ВСУ Димитър Георгиев Узунов УСК  052/ 359 635
13 ас. Елисавета Василева Ганева В - 2 052/ 359 558
14 ас. Илияна Николова Костова-Маринова В - 2 052/ 359 558
15 ас. Катерина Иванова Чонгова УСК 052/ 359 635
16 ас. Маргарита Димитрова Гечева УСК 052/ 359 635