Защита на данните
Катедра "Сигурност и безопасност"

Партньори

Катедрата има споразумения за сътрудничество в областта на образованието, подготовката и реализирането на проекти с:

 1. Академия на МВР;
 2. Висше военноморско училище "Н.Й. Вапцаров"
 3. Киевски правен университет, Украйна;
 4. Първи частен университет "FON", Македония;
 5. Академия по туризъм, Русия;
 6. Свободен университет в гр. Амстердам, Холандия;
 7. Морски университет в гр. Констанца, Румъния;
 8. Каса колеж, Кипър
 9. Сектор "Гражданска защита" на РЗ "БПЗН" гр. Варна;
 10. Частна "Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита" гр. Варна;
 11. Пожарните бригади на гр. Измит и гр. Анталия, Турция;
 12. Община Варна;
 13. Кметство на район "Приморски", община Варна.