Защита на данните
Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти

Конспекти за семестриални изпити за специалност "ППООР"


Конспекти за семестриални изпити за специалност "Защита на националната сигурност" - специализации "Национална сигурност", "Корпоративна сигурност" и "Защита от аварии и бедствия"


Административно право и процес
Анализ и контрол на риска
Безопасност на производствените процеси
Безопасност на сгради и обекти
Безопасност при пожари, аварии и бедствия
Въведение в професионалното ориентиране
Глобализация на икономиката и развитието
Граничен контрол
Екологична сигурност
Защита на критичната инфраструктура
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
История и теория на обществената сигурност
История на българската държава и право
История на политическите и правни учения
История на специалните служби
Информационна сигурност
Конкурентно разузнаване
Конституционно право
Криминалистика
Криминалистическа техника и тактика
Криминология
Легални разузнавателни технологии
Международно публично право
Методика за разследване на престъпления
Митническо и финансово разузнаване
Наказателно право - обща част
Наказателно право - особена част
Наказателнопроцесуално право
Обща теория на криминалистиката
Обща теория на правото
Опазване на околната среда и живата природа
Организация и управление на евакуацията
Осигурително право
Основи на емперичното, диагностичното и научно познание
Охрана на обществения ред
Оценка на риска от организирана престъпност и тероризъм
Полицейско право
Полицейско разузнаване
Правен режим на защита на класифицираната инф-я доц. д-р Ст. Минева
Правен режим на защита на класифицираната инф-я д-р К. Кръстев
Правен режим при бедствия, аварии и катастрофи
Право на Европейския съюз
Просоциално поведение
Противодействие на разузнавателно-информационната дейност
Противодействие на тероризма
Разузнавателна защита на конституционния ред
Специални разузнавателни средства
Спорт Лична защита 1 част
Съдебни експертизи - пожаротехнически експертизи
Теоретични и правни основи на националната сигурност
Теория на разузнаватено и контраразузнаването
Теория на управлението
Трансгранично сътрудничество в областта на сиг. и вътр. работи
Управление на полицията
Управление на силите и средствата при кризи
Управление на службите за сигурност
Философия
Юридическа психология