Защита на данните
Катедра "Психология"

За науката Психология

За науката Психология:

„За оздравяването на душата никога не е нито прекалено рано, нито прекалено късно”.
Епикур
 

Светът, в който живеем, е достатъчно красив, загадъчен и сложен, за да се задоволим само с предметните му измерения. Човекът е любопитно и търсещо същество, за него са еднакво привлекателни и външните, и вътрешните аспекти на познанието. Но онова, което още древните са ни завещали като най-ценното чрез девиза „Познай себе си!“, е да търсим преди всичко вътрешното богатство, душата си. Същите тези древни не само са вярвали в безсмъртието й, те са я приемали за светило на света и най-конкретната връзка на човека с мирозданието и Бога. В този ред на мисли и до днес Психологията си остава истински достойната за познание и овладяване – защото това е науката за най-собствено човешкото в нас. И защото цялата интрига на света е скрита в човека, а най-собствено човешкото в човека е душевният му свят, който е също така безкраен, както външния, и със сигурност много по-сложен и противоречив, което и собствено създава интригата.


Съвременната психология е една от частните/емпирични науки за човека и средата, която го заобикаля – в нейната вярност на обективните изследвания е силата на нейната приложност. Заедно с това тя не е наука просто за обект от света, защото душата, психиката, съзнанието са онова начало в човека, оня събирателен фокус спрямо света, който във всеки един миг от живото съществуване му придава смисъла, ценността, целта и насоката на дейност откъм човека… и тъкмо така бива изявена човешката субектност. Човекът е субект на опита си, затова и преживяването му не е чисто и просто предметно съществуване, а и търсене на мотиви за приспособяване и творчество, борба за целесъобразност, обществено и лично усъвършенстване. В изучаването и опознаването на този сложен душевен и духовен пласт от човешкото битие безспорно психологията ни помага както никоя друга наука, и хората, особено младите, усещат нейната откривателска привлекателност, скритата мощ на нейните усилия да докосне недокоснатото в човека, да освободи неподозираните сили на субекта в него, и така да го тласне към все по-успешно справяне с предизвикателствата на света, в който живеем.