Защита на данните
Катедра "Психология"

Административни контакти


Ръководител катедра: доц. д-р Даниела Карагяурова
Тел.: 052/359-567
e-mail: vfu_daniela@abv.bg

Секретар на катедрата: Светозара Маринова
Тел.: 052/359-569
e-mail: psychology@vfu.bg

ECTS координатор: доц. д-р Даниела Андонова
Тел.: 052/359-569
e-mail: gradiva@abv.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.