Катедра "Правни науки"

Студентски стажове

Орлин Кисьов, V курс, специалност "Право"

Стажът, в който участвах, бе в Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова". Имах възможността да се запозная от близо с работата в адвокатска кантора. Осигурен ми бе пълен достъп до текущи и приключени дела. Можех и да работя по реални казуси от всички сфери на правото – гражданско, наказателно, админстративно. Тъй като по-голямата част от съдебните спорове в България са от гражданскоправен характер, повечето дела бяха свързани с търговски, семейноправни, трудови и вещни въпроси.

Благодаря на ментора ми адв. Десислава Петкова, с която работихме през цялото време. Както и на адв. Светозар Арнаудов, който въпреки натоварения си график проведе няколко срещи с нас - стажантите по актуални теми. С адв. Арнаудов имахме ъзможността да дискутираме по актуални правни проблеми, нашумели съдебни процеси, както и да обсъждаме динамичното законодателство в България.

Считам, че подобни практики на тудентите са много полезни и един добър ориентир за по-нататъшното им професионално развитие. А връзката с практиката показва най-ясно доколко сме усвоили материята по време на целия обучителен курс във ВСУ "Черноризец Храбър".


Даниел Борисов, V курс, специалност Право

Кандидатствах за участие в проекта "Студентски рактики", след като през месеци октомври-ноември 2012 г. успешно приключих стаж по рограма "Създаване на капацитет за бъдещето", проведен в Община Варна. Желанието ми да стана част (макар и за малко) от екипа на адвокатска кантора "Арнаудов & Узунова" , стана реалност по-малко от седмица след като подадох документи за свободната позиция. Администрацията във ВСУ съдейства за бързото оформяне на документацията и в средата на юли месец започнах практика.

От самото начало се почувствах в "свои води", тъй като ментора на групата, адвокат Десислав Петкова, се стараеше да отдели време и внимание за всички въпроси, възникнали по повод на практиката. Стажантската програма бе изключително полезна с практическия и теоритичен опит, които допълни правните ми познания, придобити по време на следването ми във ВСУ. Практиката ми даде възможност да осъзная колко е важно да установя конкретното закононарушение в едно гражданско правоотношение, както и точното му отвеждане под правната норма, която го защитава. Разнообразието в частноправните казуси, и оформилите се дискусии, обогатиха юридическата ми култура и спомагат при подготовката ми за предстоящите държавни изпити.

В заключение искам да благодаря на ВСУ и МОН за прекрасната възможност, която ми бе предоставена. Със сигурност този месец и половина ме кара да се чувствам по-уверен и знаещ студент.


Александра Атанасова, V курс, специалност "Право"

Проектът "Студентски практики" се оказа една доста добра възможност за мен. Аз съм завършила семестриално, студентка по Право, на която й предстоят държавни изпити. Практиката беше една добра подготовка, както за тях, така и за бъдещото ми развитие като юрист.

Получих възможността да бъда въведена в реалната работна среда на адвокатското дружество, в което стажувах. Беше ми възложено да давам отговори на казуси, поставени ми от клиенти, от сайта на адвокатското дружество за безплатни консултации. Изготвях искови молби по истински дела и ми беше предоставен достъп до всички дела в кантората. Друг важен плюс е това,че практиката беше платена. Щастлива съм че бях участник в проекта!


Наталия Панайотова, V курс, специалност "Право"

Стажът в Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" беше изключително ползотворен за мен. Придобих основни знания за дейността на кантората. Усъвършенствах придобитите знания по време на обучението си във ВСУ "Черноризец Храбър", тъй като ми беше предоставен достъп до дела и реални казуси от различни сфери на правото.

Благодарение на адвокат Десислава Петкова и адвокат Светозар Арнаудов ми бяха осигурени оптимални условия за провеждане на стажа. Надявам се занапред все повече студенти да имат шанс за подобна практика, какъвто имах аз.


Мариела Вълнаева, V курс, специалност "Право"

Стажът, в който участвах, се провеждаше Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" в гр. Варна. Запознах се отблизо с работата в кантората, провеждаха се подробни дискусии по текущи дела, както и по приключени. Беше ни осигурен свободен достъп до делата, можех да работя върху реални казуси и да отговарям на реални запитвания, което ми беше изключително интересно и полезно за работа в бъдеще. По-голямата част от казусите бяха от гражданскоправен характер - търговско, вещно, семейно, трудови въпроси, както и от сферата на Наказателното и Административно право.

Благодаря на ментора ни адв. Десислава Петкова, която старателно ни обясняваше всичко, което е нужно и отговаряше изчерпателно на всички наши въпроси, както и на адв. Светозар Арнаудов, който въпреки натоварения си график, успя да отдели време и да се срещне няколко пъти с нас.

Убедена съм, че подобни практики биха били полезни за всеки, който изяви желание да усъвършенства себе си, да се развива професионално, да трупа нови знания от работещите в бранша, и да има късметът да попадне на такъв екип, както нас в Адв. дружество "Арнаудов и Узунова".