Защита на данните
Катедра "Правни науки"

Списък с партньори:

  1. Меморандум за сътрудничество на ЮФ с Комисията за защита от дискриминация
  2. Меморандум за сътрудничество на ЮФ с Окръжен съд – Варна
  3. Меморандум за сътрудничество на ЮФ с Административен съд – Варна
  4. Меморандум за сътрудничество на ЮФ с Районен съд – Варна
  5. Меморандум за сътрудничество с Районна прокуратура - Варна
  6. Меморандум за сътрудничество на ЮФ с Областно звено "Изпълнение на наказанията", сектор "Пробация" и сектор "Следствени арести"
  7. Споразумение за партньорство между ЮФ с Институт за сътрудничество със страни от Централна и Източна Европа в областта на публичните реформи при Висше училище по икономика и право – Берлин
  8. Меморандум за сътрудничество с Киевския университет по право към Института за държавата и правото на Националната академия на науките на Украйна
  9. Договор за съвместно обучение на студенти с ЧВУЗ "Европейски университет" - Киев
  10. Меморандум за сътрудничество с ФОН Университет - Скопие