Защита на данните
Катедра "Правни науки"

Конспекти

Банково право - конспект

Конспекти за семестриални изпити за специалност "Право"

Задължителни дициплини - 15-16 - 2016

Модул - ГТП - 2016

Модул - Наказателно правораздаване - 2016

Модул - Морско - 2016

Модул - МП - 2016

Модул - НИП - 2016

Модул - Обществен ред - 2016

Модул - Сигурност - 2016

Конспект по теория на оперативно-издирвателната дейност на полицията