Защита на данните
Катедра "Правни науки"

Представяне

Катедра "Правни науки" е в структурата на Юридическия факултет от учебната 2007/2008 г. В нея се обучават студентите от специалност "Право". Специалността е разкрита със създаването на ВСУ към факултет "Административни и политически науки", а по–късно организационно обособена в Юридически факултет. Създаването и укрепването на факултета става възможно благодарение на инициативността на проф. д-р Доко Доков и проф. д-р Тамара Хинова.


Ръководител катедра: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Тел.: 052/359-556
Административна сграда на Юридически факултет - стая В1

Секретар на катедрата: Жанет Николова
Тел.: 052/359-562
email: pravo@vfu.bg
Административна сграда на Юридически факултет - стая В8
Приемен ден: всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.