Защита на данните
ПН "Политически науки"

Специалности


Професионално направление „Политически науки“


Бакалавърски програми:
  • Международни отношения и право
  • Политология

Магистърски програми:

  • Международна политика и сигурност
  • Източните политики на Европейския съюз

Докторски програми:
  • Политология