Защита на данните
ПН "Политически науки"

Преподаватели

проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова    
проф. д.ик.н. Станка Василева Тонкова    
проф. д.ик.н. Ивона Георгиева Якимова    
проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев    
проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова    
проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков    
проф. д.ист.н. Огняна Петрова Хрисимова    
проф. д-р Емил Спасов Панушев    
доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова    
доц. д-р Младен Димитров Тонев    
доц. д-р Симеон Първанов Милев    
доц. д-р Антон Христов Свраков    
доц. д-р Драгомир Кирилов Кръстев    
доц. д-р Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова    
доц. д-р Виктория Благоева Иванова    
доц. д-р Георги Драганов Калагларски    
доц. д-р Людмила Симеонова Стоянова    
доц. д-р Виржиния Живкова Иванова    
доц. д-р Калоян Кирилов Смилков    
ас. Ива Банкова Монева    
ас. Николина Невинова Грозева    
ас. Радослав Петков Къновски    
ас. Силвия Христова Братоева-Манолева    
ас. Юлияна Спасова Донева    

Хонорувани преподаватели:
проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева    
проф. д-р Митко Атанасов Димитров    
доц. д-р Стефан Филипов Стефанов    
гл.ас. д-р Борис Тодоров Решовски    

Списък с контакти на преподавателите