Защита на данните
ПН "Политически науки"

Изявени студенти


Професионално направление "Икономика"


• Анелия Нинова, спец. Счетоводство и контрол – счетоводна кантора в Лондон, ОТД, оперативен счетоводител;

• Полина Христофорова Димитрова – Сметна палата, София, одитор

• Ирина Добрева, спец. Счетоводство и контрол – одиторска компания "Добреви" ООД, ОТД, оперативен счетоводител;

• Христо Драгомиров Марков спец. "Икономика" – регионален мениджър за Стара Загора в Брокерска фирма.

• Женя Дойчева Димитрова – "Агроспектър" ООД, Каварна, касиер-счетоводител

• Диляна Красимирова Русакиева – "Джени" ООД, Шумен, оперативен счетоводител

• Кристина Минюрова Минюрова – счетоводна кантора "Моллова и Манова" ООД, оперативен счетоводител

• Кристина Наскова Колева – счетоводна кантора "Ангажимент" ЕООД, оперативен счетоводител

• Мария Кирилова Канзафирова – дирекция "Местни данъци", община Варна, старши инспектор

• Яница Красимирова Стефанова – "Терснаб" АД, Сливен, отчетник-счетоводител

• Васил Димитров, спец. Икономика - управител на склад;

• Дима Петрова, спец. Икономика – управител на фирма "Димана 10" за недвижими имоти.

• Юлия Йорданова, спец. Счетоводство и контрол - работи във ФСО на ВСУ "Черноризец Храбър", оперативен счетоводител, ОТД;

• Иван Люцкано, спец. Счетоводство и контрол – одиторска компания "Люцканова и син" ООД, съдружник;

• Добринка Иванова, спец. Счетоводство и контрол – ФСО в одиторска компания "Люцканова и син" ООД, ОТД, оперативен счетоводител;

• Цвета Христова, спец. Счетоводство и контрол – ФСО в "Авточасти" ЕООД, ОТД, оперативен счетоводител;

• Орлин Калев, спец. Международни икономически отношения - гл.експерт "Бизнес развитие" в "Калеви груп" ООД.


Специалност Международни икономически отношения


1. Наградени дипломни работи от "Съюза на учените"- гр. Варна: първа награда в конкурса за най-добра дипломна работа, защитена в периода 01.09.2009 г. – 31.08.2010 г. на дипломант Николай Светлозаров Симеонов, защитил отлично пред Държавната изпитна комисия на 09.10.2009 г., актуалната и интересна тема: "НАБУКО и Южен поток в контекста на енергийните стратегии на ЕС, Русия и България".


2. В периода 11-17 август 2010 г. във ВСУ се проведе Лятна академична школа "Териториален брандинг на Черноморски регион в разширяваща се Европа". Организатори на проявата бяха Варненски свободен университет, Факултет "Международна икономика и администрация" и Международен център за европейско обучение /CIFE/ - Ница, Франция – директор междууниверситетски програми – Мари Франсе Пердигон. Бизнес партньори, участвали в реализацията на проекта - Актив ООД, Шопметрикс ООД, Шопикс ООД, Парк-хотел Golden Beach и Сдружение "Партньорство за маркетингово развитие".Участвали студенти от спец. МИО (имена и курс към провеждане на стажа):

• Елица Людмилова Кирова, трети курс;

• Зехра Назим Али, трети курс;

• Севдалина Нецова, трети курс;

• Ива Симеонова Иванова, втори курс;

• Мария Илиева Нешкова, втори курс;

• Александър Габровски, втори курс;


3. Избор на студенти от спец. Международни икономически отношения и проведена практика в "Карол" АД - гр. София през 2010 г., отдел "Карол Капитал Мениджмънт": участие на 1 студент от спец. Международни икономически отношения - Илиян Георгиев Паскалев, фак.№ 07041060;


4. Участие в среща с работодатели, организирана от > ПН "Политически науки" през 2010 г. и избор на студент за започване на работа: Пламена Стефанова, спец. Международни икономически отношения, фак.№ 06041040, след среща с работодатели и проведен стаж започва работа във фирма "Инсайд БГ ООД", отдел "Реклама и маркетинг";


5. Участие в олимпиада по "Международна икономика" в Русия, университет "Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics": участие на 1 студент от спец. Международни икономически отношения - Любомир Савов, фак.№ 07041099;


Професионално направление "Политически науки", спeциалност Международни отношения


• Маргарита Николова – координатор "Социални фондове" в Европейската комисия,

• Атанаска Стаменова – отдел "Международни връзки" в Агенция за недвижими имоти в Дубай;

• Владимир Зиновиев – изпълнителен директор на в консултантска фирма "Смарт-консултинг груп", един от лидерите на Европейска единна партия;

• Цветалина Байкушева – магистър, експерт в Министерство на здравеопазването;

• Димитър Димитров – служител в консулски отдел на Консулската служба на Република България в Турция, гр. Истанбул;

• Рамадан Али – магистър в Лондонското училище по икономика;

• Веселина Стойчева – главен специалист и пресаташе на парламентарна група "Коалиция за България" към Пресцентъра на Народното събрание на РБ;

• Славена Димитрова – служител в отдел "Международни връзки" в "Глобул груп";

• Валентин Върбанов – мениджър в Агенция за международни превози, седалище Генуа;

• Ивайло Сотиров – участник в международните военни мисии в Руанда и Сомалия;

• Хюсеин Чауш – депутат от 39 ОНС, ръководител на VІІІ отделение на Сметната палата.