Професионално направление "Политически науки"

Представяне

Ръководител катедра:
доц. д-р Мария Великова
Тел.: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: mariya.velikova@vfu.bg
Приемен ден: сряда от 15:00 ч. до 16:00 ч.

Експерт по НИД:
доц. д-р Велислава Николаева
тел: 052/359-602
Кабинет: А 401
email: velislava.nikolaeva@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Експерт по докторантурите:
доц. д-р Светла Михалева
Тел.: 052/359-632
Кабинет: А 419
email: svetla.mihaleva@vfu.bg
Приемен ден: вторник от 13:00 ч. до 14:30 ч., четвъртък от 13:00 ч. до 14:30 ч.