Защита на данните
Катедра "Изкуства"

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":


"Мода и мениджмънт в модата"

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в следните направления: дизайн на облекло и аксесоари; производство на облекла; реклама в областта на модата; маркетинг и мениджмънт в областта на модния бизнес. Завършилите студенти могат да се реализират като: дизайнери – проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, рекламни експерти, преподаватели, маркетинг специалисти в областта на модата, кадри с квалификация в сферата на управлението.

Повече информация може да намерите в Интернет страницата на специалност "Мода и мениджмънт в модата": http://fashionvarna.com/

[Информация за кандидатстване]

"Хореография - Български народни танци"

В тази специалност се подготвят високо квалифицирани специалисти в следните направления:

  1. Художествени ръководители на професионални и самодейни ансамбли, хореографи в професионални творчески институти и балет майстори.
  2. Преподаватели в средни училища по изкуствата със специализирани паралелки по български танци и класически танци в детски и младежки школи, читалища, центрове за работа с деца и др.
  3. Подготовка на кадри за работа в развлекателния сектор на туризма.

Повече информация може да намерите в Интернет страницата на Академичен танцов театър при ВСУ "Черноризец Храбър": http://dancetheater.vfu.bg/

[Информация за кандидатстване]

"Хореография - Съвременен танцов театър"

Съвременните танцови техники, като резултат от постмодерното изкуство, осъществяват на практика идеята – "мисля", "чувствам", "действам", в пълна хармония и свобода. Множество хореографи по целия свят развиха фолклорните, класическите и модерните танцови техники, като създадоха нови стилови направления. Основният обединяващ принцип на тези все още развиващи се техники е инерцията на тялото и произтичащата енергия от гравитационния му център.

Академичното обучение по съвременни танцови техники дава свобода на телесния израз в пространството и повишава креативните способности на студента.

Повече информация може да намерите в Интернет страницата на Академичен танцов театър при ВСУ "Черноризец Храбър": http://dancetheater.vfu.bg/

[Информация за кандидатстване]

Образователно-квалификационна степен "магистър":

  • Моден стайлинг
  • Модна фотография и реклама
  • Визуални изкуства и артмениджмънт
  • Хореографска режисура на съвременен танцов театър и артмениджмънт
  • Хореографска режисура на танцов спектакъл и артмениджмънт
  • Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
  • Компютърен графичен рекламен дизайн