Защита на данните
Катедра "Изкуства"

Преподаватели

Щатни преподаватели: Служебен телефон Кабинет
проф. Петър Ангелов 052/359-581 А-110
проф. д-р Константин Кукушев A-112
доц. д-р инж. Капка Манасиева 052/359-642 A-111, 101
доц. д-р Диана Пенева-Сотирова A-114, 102
доц. Катя Кайрякова A-116
пр. Виктор Петков A-114, 101
доц. д-р Мария Кърджиева 052/359-584 A-113
ас. Ивайло Иванов A-116
ас. Албена Свещарова A-114, 101
корепетитор Ивайло Спасов A-116
Хонорувани преподаватели:
проф. Тодор Тачев
проф. д-р Росица Йорданова
доц. д-р Александра Парашкевова
доц. д-р Снежанка Овчарова
доц. Савка Казаларска
доц. Йорданка Стоянова
доц. Златин Костов
Нина Козина
Георги Пейчев
Ивайло Чернев
Иван Христов
Тодор Игнатов
Ина Радева