ПН "Информатика и компютърни науки"

Преподаватели

снимка на проф. д-р Теодора Бакърджиева преподавател информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

проф. д-р Теодора Бакърджиева cv проф. д-р Теодора Бакърджиева

снимка на доц. д-р Здравко Славов преподавател катедра информатика

проф. д-р Здравко Славов cv доц. д-р Здравко Славов

снимка на доц. д-р Галина Момчева-Гърдева преподавател информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

доц. д-р Галина Момчева-Гърдева cv доц. д-р Галина Момчева-Гърдева   linkedin доц. д-р Галина Момчева-Гърдева

снимка на доц. д-р Еди Чакъров преподавател катедра информатика

доц. д-р Еди Чакъров доц. д-р Еди Чакъров

снимка на доц. д-р Мария Брусева преподавател информационни технологии и компютърни науки

доц. д-р Мария Брусева cv доц. д-р Мария Брусева

снимка на доц. д.т.н. Красимира Стоилова преподавател катедра информатика

доц. д.т.н. Красимира Стоилова cv доц. д.т.н. Красимира Стоилова

снимка на доц. д-р Евгения Ракитина-Куреши преподавател информационни технологии

доц. д-р Евгения Ракитина-Куреши доц. д-р Евгения Ракитина-Куреши

снимка на ас. Веселина Спасова асистент информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

ас. д-р Веселина Спасова cv ас. Веселина Спасова

снимка на ас. Антонина Иванова асистент информационни технологии

ас. Антонина Иванова cv ас. Антонина Иванова

снимка на ас. Николай Димитров асистент компютърни науки

ас. Николай Димитров cv ас. Николай Димитров

снимка на ас. Стоян Ненков асистент катедра информатика

ас. Стоян Ненков cv ас. Стоян НенковНа хонорарснимка на проф. д-р Николай Лютов преподавател информационни технологии и компютърни науки, катедра информатика

проф. д-р Николай Лютов cv проф. д-р Николай Лютов linkedin logo

снимка на проф. д.т.н. Тодор Стоилов преподавател информационни технологии

проф. д.т.н. Тодор Стоилов cv проф. д.т.н. Тодор Стоилов linkedin logo


снимка на проф. д-р Владимир Димитров преподавател катедра информатика

проф. д-р Владимир Димитров cv проф. д-р Николай Лютов linkedin logo


снимка на доц. д-р Иван Станев преподавател катедра информатика

доц. д-р Иван Станев cv проф. д-р Николай Лютов linkedin logo


снимка на Юлия Димитрова преподавател катедра информатика

Юлия Димитрова cv проф. д-р Николай Лютов linkedin logo
Секретар на катедра "Информатика и икономика"снимка на инж. Павлета Кръстева

инж. Павлета Кръстева cv инж. Павлета Кръстева