Защита на данните
ПН "Информатика и компютърни науки"

Курсове

Предложенитеквалификационни курсове са предназначени, както за студенти на ВСУ, така и за външни участници.


Обучението се осъществява гъвкавоспоред нуждите на потребителите, в удобно време и с желаната тематична насоченост.


Сертификати

След успешното завършване на квалификaционните курсове се издаваСертификат или Свидетелство за допълнително образование иквалификация по образец на МОМН.Предстоящи краткосрочни курсове


Август 2013

През месец август ще се проведат три вида обучения за ученици и учители за създаване на мобилни приложения.

Обученията са безплатни за одобрените участници, които са кандидатствали или са поканени да участват в тях (http://goo.gl/IOky3).


5-9 август 2013 г.(2 групи)

"Създаване на мобилни приложения със Scratch базирани средства"

(Scratch 2.0, SNAP, Stencyl, Catroid).


12-16 август 2013 г. (1-2 групи)

"Създаване на мобилни приложения с App Inventor"

"Създаване на мобилни приложения с AppShed"


12-16 август 2013 г. (1 група)

"Създаване на мобилни приложения с PhoneGap"Създадените индивидуални или екипни приложения ще участват в изява през месец октомври на конференцията на Община Варна.


Важно!

Подготовката на новоприетите студенти на ВСУ за тази изява започва през септември!Август 2013

През първата седмица на АВГУСТ има желаещи и може да се проведе обучение в специализиран курс по "Правни информационно-търсещи системи" ръководител доц. д-р Еди Чакъров.Нашите най-посещавани курсове са:

 • Визуално програмиране със Scratch
 • Photoshop
 • Портфолио / Електронно портфолио
 • PHP и MySQL
 • Съвременни презентации
 • Електронни проучвания и онлайн оценяване
 • Колажи и колажни техники
 • Професия "Блогър"
 • Ефективна работа с интерактивна дъска
 • Операционни системи с отворен код Linux


Нови курсове, в които можете да се включите са:

Стартират от септември 2013, но можете да заявите отсега


С международен сертификат от Moway и ВСУ

 • Програмиране на mOway робот (Scratch, С, Assembler)
 • Програмиране на mOwayduino робот (Scratch, Python или Java) – ноември 2013

Raspberry Pi

 • Програмиране с Python за Raspberry Pi
 • Компютърни игри с Python, Pygame и Raspberry Pi

За строителството и инвеститори в строителния бизнес

 • Управление на строителни проекти

За бизнес цели и образование

 • Семантични мрежи
 • Социално-мрежови анализ

Софтуерни приложения с естествени интерфейси

 • Създаване на софтуерни приложения с Kinect
 • Разработка на софтуер с LEAP


Други курсове, които системно предлагаме са:

 • Интелигентни информационни системи
 • Използване на електронни таблици при разрешаване на проблеми с анализ на данни
 • Информационни системи, подпомагащи управлението на финансовия риск
 • Организация, автоматизация и управление на информационните дейности на предприятието
 • Бизнес икономика, финанси и глобалистика с MATLAB и симулационни модели
 • Информационни системи за решаване на бизнес задачи
 • Парични потоци в бизнес-икономиката, финансите и глобалистиката
 • Компютърно-математическа интерпретация на риска
 • Количествени методи в мениджмънта
 • Технология за разработване на международни проекти
 • Използване на софтуер при управлението на проекти (MS Project Manager)
 • Подготовка на информационни и рекламни материали за нуждите на бизнеса (с MS Publisher и Corel Draw)
 • Подготовка на информационни и рекламни печатни материали за нуждите на образователни институции и работа по проекти (с MS Publisher и Corel Draw)
 • Аудио-видео монтаж
 • Графичен дизайн с продукти на Adobe (Photoshop, Illustrator)
 • AutoCAD
 • 3Dmax
 • Основи на програмирането (с език по избор: С, C++, JAVA, Processing, Scratch)
 • Java мрежово програмиране
 • Създаване на WEB страници с Dreamweaver CS3
 • Създаване на WEB страници с WORDPRESS
 • Изграждане и поддържане на електронно портфолио с WORDPRESS
 • Adobe Photoshop за WEB дизайнери
 • Технологии за електронен бизнес (XML)
 • Сигурност при работа с компютър в локална и мрежова среда
 • Администриране на мрежи под Linux


Следдипломно обучение и квалификация


Катедра "Информатика" и Библиотеката на ВСУ разработватсъвместно специализирано обучение за библиотекари, работещи в български образователни институции в страната и чужбина. Обучението ще стартира през октомври.Педагогическа правоспособност

Започва записване за нова група за Обучение за придобиване на педагогическа правоспособност "Учител по информатика и информационни технологии"за завършили бакалавърски или магистърски програми свързани с информатика и компютърни науки. Срок за подаване на заявления 1.08.2013 г.ECDL

Само при нас в гр. Варна можете да се явите на изпит за ECDL сертификат. ECDL (European Computer Driving License) е международно признат документ за компютърна грамотност.