Защита на данните
ПН "Информатика и компютърни науки"

Изявени студенти

Студентите от специалност Информатика участват ежегодно в републиканските студентски олимпиади по програмиране, като през 2009 г. отборът в състав Владимир Блъсков, Петър Мичев и Константин Щерев се класира на трето място.

Постиженията на студентите получават висока оценка и извън университета, като през 2010 Борислав Борисов бе отличен за най-добра дипломна работа от Община Варна, а през 2009 година Иво Ракитин получи награда Варна.

Студентите от катедрата участват и в различни конкурси на национално и международно ниво, като през 2009 година Слав Кукенски спечели първа награда с проекта си за лого на националните ученически състезания по програмиране. Логото се използва официално като знак на всички национални състезания.

Активно е участието на студентите и при реализирането на различни международни проекти. През юни 2008 г. 2 студента взеха участие в изпълнението на задачи по проекта INETERREG, а през 2008 и 2009 г. 4 студента участваха в рамките на 2 месеца в проекта "3D дигитализация на културни обекти" в Ксанти, Гърция.

През 2010 година Йово Йовчев бе допуснат за участие в международния етап на конкурса на Adobe за дизайн в секцията за компютърна графика – фотография.

Трима студенти от специалността са взели участие, като са разработили 2 доклада за международната конференция "Информатика в научното познание" – 2008 г. През юни 2011 година катедра Информатика проведе и първа студентска научна сесия "Математика и информатика", на която доклади изнесоха 9 студента, от които: 3 от 1 курс, 3 от 2 курс, 1 от 4 курс и 2 от 4 курс задочно обучение.

През месец юли 2009 г. в Института по Икономика, гр.Подолск, Русия се проведе Международна студентска лятна школа. В нея участваха студенти от Русия, Чехия, Словакия, Полша, Германия и България. Варненският свободен университет участва с осем студенти от втори до четвърти курс от специалност "Информатика". В школата взеха участие 8 студента от специалността като бяха подготвени и изнесени 4 доклада (3 на английски и 1 на руски език).

Студентите от специалността проявяват разностранни интереси и способности и се включат доброволно в най-различни прояви, организирани от катедрата. Шест студента от специалността (включително 1 завършил през тази учебна година) участваха активно в подготовката и провеждането на Деня на Scratch – 25 май и бяха ръководители на тренинг групи и инструктори на начинаещи млади програмисти. В проявата взеха участие около 80 деца на възраст между 11 и 15 години, както и техните родители и учители по информатика от страната.