Защита на данните
Катедра "Архитектура и урбанистика"

Партньори

Катедрата работи в сътрудничество с:

  • Държавен университет – Белград
  • Държавен университет – Одеса
  • Университет Малтепе – Турция
  • МАРХИ – Москва
  • Грузински технически университет – Тбилиси
  • НБУ – София
  • Университет ЮНИОН – Белград