Защита на данните
ПН "Администрация и управление"

Специалности

Бакалавърски програми:

Специалност „Публична администрация и мениджмънт“, с профили:
 • Административен мениджмънт
 • Съдебна администрация

Специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“, с профили:
 • Бизнес администрация и мениджмънт
 • Мениджмънт на туризма

Магистърски програми:

 • Лидерство в глобална среда
 • Европейска администрация и мениджмънт
 • Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС
 • Администрация и право
 • Онлайн мениджмънт и маркетинг
 • Мениджмънт и международен маркетинг
 • Корабен брокераж
 • Управление на международни бизнес проекти
 • Мениджмънт и психология
 • Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса
 • Връзки с обществеността и брандинг в управлението на бизнеса и духовната сфера

Докторски програми:

 • Социално управление
 • Организация и управление на производството (индустрия)
 • Организация и управление извън сферата на материалното производство
 • Икономика и управление (индустрия)