Защита на данните
ПН "Администрация и управление"

Изявени студенти

  • Евелин Ангелов, специалност "Стопанско управление", носител на награда "Варна" за студент на 2010 година;
  • Мартин Михайлов и Радослав Желязков, специалност "Стопанско управление" – трето място на Международна олимпиада по икономика и управление, 2008 г. ИНЖЭКОН – Русия