За ВСУ "Черноризец Храбър"

Учебно-спортен комплекс

Учебно-спортният комлекс (УСК) на ВСУ "Черноризец Храбър" е разположен на три етажа, включва три учебни зали, с общ капацитет от 483 места, които са оборудвани с мултимедии за презентации. Предлага благоприятни условия за провеждане на конференции, семинари и симулационни упражнения. Освен учебните зали УСК разполага с многофункционална спортна зала за провеждане на състезания по волейбол, баскетбол, футбол на малки врати, тенис на маса, бойни спортове и др.