Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Виртуална читална зала на Руската държавна библиотека (РДБ)

http://www.diss.rsl.ru/


Description: http://www.vfu.bg/uploaded/253_54e71d6b1ec13.jpg РДБ е най-голямата обществена библиотека в Европа и втората в света по обем на библиотечен фонд, който надвишава 45 и половина милиона единици на 367 езика.
 От февруари 2015 г. Фонд „Русский мир“ предоставя наВарненски свободен университет „Черноризец Храбър“ безплатен достъп до Електронната дисертационна зала на библиотеката, която съдържа повече от 650 000 дисертации и автореферати  във формат PDF, защитени  в Русия, представени в 24 раздела. 
 

Каталогът на Електронната библиотека е в свободен достъп в Руския център и Университетската библиотеката след регистрация от администратора на Виртуалната читална зала на РДБ .