За ВСУ "Черноризец Храбър"

Руският център на ВСУ организира Езиков и научен стаж в Санкт-Петербург от 9 до 23 юли 2016 г. Краен срок за записване: 15 април 2016 г.Санкт Петербург 2012

Москва 2011

Москва 2010

Москва 2008

Санкт Петербург 2007

Москва 2005