Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Медиен център

Медийният център на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е създаден от началото на учебната 2000–2001 година. Той включва университетско радио "Академика", университетско телевизионно студио и видеомонтажна-апаратна.

Актуалните измерения в дейността на Медийния център се свързват на първо място с осигуряване на учебния процес и практическите занятия на студентите в специализираните кабинети на учебното радио и учебното телевизионно студио. По заявки от преподавателите Учебният медиен център (УМЦ) създава и допълнителни възможности за видеозаснимане на учебни занятия и преобразуването им във видеолекции, които да се използват за нуждите на Дистанционното обучение и системата за електронно обучение.

Центърът създава и филмови продукции свързани с важни за университета събития (конференции, симпозиуми, семинари и др.), работи в рамките на проекти "Културно-историческо наследство и туризъм" и "Международни отношения и политология" на ВСУ "Черноризец Храбър" като създател на поредица документални филми, както на български така и на други езици. УМЦ изработва учебни филми и филмови адаптации на модни, танцови и театрални спектакли на катедра "Изкуства". Като част от основните задачи на центъра е и озвучаването на университетските събития.

Медийният център е основния информационен източник на новини от университета за журналистите от регионалните медии и това проличава от факта колко бързо информацията изпратена от него, се появява на страниците на вестниците и в емисиите на електронните медии. Документалните филми и радиопредаванията, създадени от студенти, имат възможността да се разпространяват в медии, които са в сътрудничество с университета, както и да участват на различни форуми и фестивали.


Университетско радио "Академика"

Оборудвано е с най-съвременната техника, която се използва както за учебна цел, така и за подготовка, и реализация на радиопрограми. Тук студентите сами могат да подготвят и редактират своите предавания, както и да се обучават като тонрежисьори. В студиото се водят и упражнения от изявени в областта специалисти. Освен в университета радио "Академика" има възможността да излъчва своите предавания и в Интернет. Апаратната на радиото е и втора подсистема за извършване на аудио и видео монтаж.


Университетско телевизионно студио

В телевизионното студио се подготвят бъдещите телевизионни водещи на новини. Студиото е основен фактор в създаването на филмовата продукция на университета. Разполага с най-доброто техническо оборудване.

Видеомонтажна-апаратна

Сърцето на медийния център. Разполага с монтажни компютри и техника от най-висок клас. Тук се обработва и монтира суровия видео/аудио материал, записва се и се тиражира готовата продукция, изготвя се и графичното оформление на филмовите продукти. Студентите имат възможността сами да монтират своите радиопредавания или видеоматериали, както и да се консултират с техническите специалисти по въпроси свързани с изготвянето на видео/аудио продукцията.


Ръководител:
Петър Павлов, стая А107, тел.: 052/359-533.