Защита на данните
Филиал Смолян

Такси

 

Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение през учебната 
2014/2015 година: 
  
I възможност - еднократно, в пълен размер: 

- задочно обучение 
– до края на очните занятия; 
- редовно обучение 
– до един месец след започване на занятия; 
- дистанционно обучение 
– до един месец след започване на занятия.  


При еднократно плащане на пълния размер на семестриалната такса за първи  
курс, първи семестър в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след завършено  
средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 % в срок до  31.08.2014г. 


II възможност 
- на отделни вноски, при заявено желание и подадена молба от студентите, 
по следния график:  


1. За студенти в първи курс, редовна и дистанционна форма на обучение: 


1.1.Зимен семестър: I вноска 
– една минимална работна заплата 
– при записване за първи курс 


II вноска 
– 50 % от остатъка 
– в срок до 31.10.2014 г. 


III вноска 
– доплащане до пълния размер на семестриалната такса 
– в срок  до 10.12.2014 г. 


1.2. Летен семестър: 


I вноска 
– една минимална работна заплата 

– в срок до 31.03.2015 г. 


II вноска 

– 50 % от остатъка 

– в срок до 30.04.2015 г. 


III вноска 

– доплащане до пълния размер на семестриалната такса 
– в срок  до 31.05.2015 г.  


2. За студенти в първи курс, задочна форма на обучение: 


2.1. Зимен семестър: 


I вноска 

– една минимална работна заплата 
– при записване за първи курс 


II вноска 

– 50 % от остатъка 
– в срок до края на очните занятия 


III вноска 

– доплащане до пълния размер на семестриалната такса 
– в срок  до 31.10.2014 г. 


2.2. Летен семестър: 


I вноска 
– една минимална работна заплата 
– в срок до края на очните  занятия 


II вноска 

– 50 % от остатъка 
– в срок до 31.03.2015 г. 


III вноска 

– доплащане до пълния размер на семестриалната такса 
– в срок  до 30.04.2015 г.  


3. За студенти след първи курс, редовна и дистанционна форма на  обучение: 


3.1. Зимен семестър: 


I вноска 

– 50 % 
– в срок до 31.10.2014 г. 


II вноска 

– 50 %
– в срок до 10.12.2014 г. 


3.2. Летен семестър: 


I вноска 

– 50 % 
– в срок до 31.03.2015 г. 


II вноска 

– 50 % 
– в срок до 10.05.2015 г.  


4. За студенти след първи курс, задочна форма на обучение: 


4.1. Зимен семестър: 


I вноска 

– 50 %
– в срок до края на очните занятия 


II вноска 
– 50 % 
– в срок до 31.10.2014 г. 


4.2. Летен семестър: 


I вноска 

– 50 % 
– в срок до края на очните занятия 


II вноска 

– 50 % 

– в срок до 31.03.2015 г.Такси за обучение

 

Определят се от Академичния съвет по семестри и могат да се променят в зависимост от минималната работна заплата, коефициента на инфлация и други обективни обстоятелства. Заплащат се по банков път по следната банкова сметка:

 

ТБ”УниКредит Булбанк” АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева

/за студентите от Филиал – Смолян/

 

Срокове за заплащане на семестриалните такси

– задочно обучение – до края на очните занятия

– редовно обучение – до един месец след започване на учебните занятия