Защита на данните
Филиал Смолян

Списание „Родопи“

СЪДЪРЖАНИЕ

на брой 5 – 2/2014 г. на списание „Родопи“

I. Уводна

Родопският театър възкръстна

доц.д-р Калоян Смилков. Конфликт и баланс в политическите системи 

 

II. Проблеми на теорията

доц. д-р Петър Нешев. Социализация и психично здраве в социалнопсихологическата перспестива

Константин Писков. За фиксални илюзии на потребителя

 

IІІ. Интервю

Разговор с директора на РДТ „Николай Хайтов“ Крум Филипов

 

IV. Изследвания

Тодор Деянов. Даване на разрешения и изследването на резултатите, получени при експлотирането на специани разузнавателни средства в наказателния процес. Съдебна практика на територията на област Смолян

 

V. Културно-историческо наследство

Юри Росенов. Воденичарство и тепавичарство в селата Горни и Долни Юруци, Крумовградско

Таня Марева. Етнографът Христо Вакарелски и Родопите

Николай Бояджиев. Момчилова крепост – аграктивен туристически обект

 

VІ. Годишнина

Георг и Митринов. 115 години от рождението на царя на вицовете – Боян Николов Чинков (1899-1979)

 

VІІ. Юбилей

90 години от създаването на кооперация „Николка“ в Чепеларе

Александър Маринов. Първото периодично списание в Средните Родопи 

 

VІІІ. Туризъм

проф. Атанас Близнаков, проф. Блага Стойкова, проф. Тодор Тодоров. Лавинната опасност за екотуризма

 

ІX. Памет

Учен, ръководител и другар (проф.Дойно Дойнов)

 

Х. Творчество

Александър Маринов. В Родопите чудото е завинаги

Янтай Кавалов. Биографията на един смърч

 

XІ. Нова книга

доц.д-р Христо Гиневски. Шишковият род от Устово

XIІ. Родопска книгопис

Дарина Славова. Нови заглавия в родопското краезнание