Защита на данните
Филиал Смолян

Материална база

Филиалът на ВСУ в гр. Смолян разполага с изключително подходяща база за учебна и изследователска дейност. Общата разгъната площ на сградата е 4115 кв.м, разположена в паркова среда с площ от 13 000 кв.м. Освен това за модернизация и подобряване на условията за учебна дейност са вложени значителни средства.


Създадени са добри условия за обучение на студентите – общо над 1100 кв.м, обособена е библиотека на площ 170 кв.м, създадени са три компютърни зали с 48 учебни места, обновени са аула „България” и зала „Орфей”.


 


Наличността в библиотеката е почти 5000 библиотечни материала. Поддържа се електронен каталог на статиите в периодичния печат.
В резултат на проведените мероприятия във Филиала са създадени отлични условия за обучение и изследователска дейност.
За подобряване на обслужването са инсталирани копирна техника, телефонна централа за пряка връзка с ВСУ и други подобрения. Има изградена и високоскоростна Интернет връзка, която може да се ползва без ограничения.