Защита на данните
Филиал Смолян

Кандидат – студенти

Уважаеми кандидат-студенти, вие имате поне 9 важни причини да изберете обучение във Филиал Смолян на ВСУ:

 

–         Филиал Смолян на ВСУ предлага широка гама от съвременни специалности в бакалавърска, магистърска и докторска степен, които позволяват най-добър избор за всеки от вас.

 

–         ВСУ е единствения български университет получил европейски знаци за качество на предлаганото обучение, гарантиращи неговото признаване в Европейския съюз и навсякъде по света.

 

–         Във Филиал Смолян ще получите необходимата ви практическа подготовка, както и ще посетите ключови европейски и национални институции което създава реални предимства при кандидатстване за работа в престижни публични и бизнес организации или за самостоятелна предприемаческа дейност.

 

–         При следване във Филиала ще получите конкурентни такси за обучение, позволяващи да компенсирате разходите за пътуване от други населени места до гр. Смолян. Затруднените материално, но добри студенти могат да получат подкрепа за своето следване от Фондация „Родопски ценности”, създадена от ВСУ, Община Смолян и родолюбиви предприемачи.

 

–         Филиалът е разположен на едно от най-привлекателната и живописна планина в страната.

 

–         Обучението в университета освен придобиване на знания предлага възможности за участие в изследователска, развойна, проектна и приложна дейност, подкрепена от модерна библиотека и компютърна база, езикова подготовка, изграждащи необходими способности и гарантиращи увереност за успешна професионална реализация.

 

–         Ще станете участници в богат културен живот, който ще направи следването най забавния и незабравим период от вашия живот.

 

–         Освен всичко друго обучението във Филиала е привлекателно и забавно, както поради прилагането на принципите на либералното самомотивирано обучение, така и поради множеството културни и развлекателни събития, и прекрасна природа.

 

–         Накрая, Филиалът предлага съвременни условия за настаняване, хранене, занимания с различни видове спорт, вкл. източни бойни изкуства, народни танци, туризъм.

 

Пожелаваме Ви успех на кандидат – студентските изпити и до нови срещи!

 

Д-р Анелия Пържанова

Директор на Филиал Смолян